Hizmetlerimiz

Buradasınız:

Tekirdağ Uygar Yönetim

YÖNETİM HİZMETLERİMİZ

» 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununave ilgili diğer mevzuata uygun olarak Genel Yönetim Hizmetlerinin yürütülmesi,
» Ön Muhasebe, Defter Açılış, Defter Tutma ve Kapanışları ile Apartman ve/veya Site Belgelerinin muhafazası ve arşivlenmesi,
» Yıllık işletme projesinin Kat Mülkiyet Kanununa uygun olarak hazırlanması, kat malikleri ve/veya kiracılarına tebliğ edilmesi ve takibi.
» Apartman veya Sitenin Ortak Alanlarına ait Elektrik, Su, Doğalgaz v.b. faturalarının takibi ve zamanında ödenmesi,
» Asansörlerin aylık ve yıllık periyodik bakımları, arızalara anında müdahale ve takibi,
» Kat Malikleri Kurulu 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kararların alınması ve aidatların toplanması,
» Duyuruların ve bilgilendirmelerin SMS sistemi ile katmaliklerine iletilmesi,
» Site personelinin Maaş, SGK, Prim v.b. ödemelerinin takip edilmesi ve bildirimlerinin zamanında yapılması,
» 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Gereği Apartman veya Sitenin Ana gayrimenkullerinin sigorta ettirilmesi,
» Havuzların periyodik bakımları, temizliği ve hijyenik şartlarının muhafaza edilmesi ile güvenli olarak işletilmesi konularının takip ve kontrolü,
» Çevre ve bahçe bakımı ve günlük temizliği, mevcut bitki örtüsünün korunması ve geliştirilmesi,
» Özel Güvenlik veya Danışmanlık Hizmetleri, Koruma Planının Oluşturulması, fiziki Güvenlik tedbirlerinin alınması, idame ettirilmesi ve geliştirilmesi,
» Aidat, avans ve yakıt ücretleri ile oluşabilecek diğer hukuki konularda icra takipleri, dava açılması ve avukatlık hizmetleri,